Termíny kroužků
plastikový modelář M

Leden 2019
11.1.2019
16.1.2019
18.1.2019
25.1.2019
30.1.2019

Únor 2019
13.02.2019
22.02.2019
27.02.2019

Přátelé

banner face

 

banner jitrenka

 

Kdo je připojen

Právě přítomno: 56 hostů a žádný člen

Náši partneři

logo bosch

logo zpmv bily

logo ceps bily

 

2019 02 primestak mNenechte si ujít Jarní příměstský tábor ve vile. Účastníky tábora čeká např. výtvarná a tvořivá dílna, deskové hry, bazén, turistika, výlet do ZOO Hluboká a mnoho dalších zajímavých aktivit. Tábor je určen pro děti od 6 let. Leták ke stažení zde. Více informací a dotazy: Mgr. Klára Dragová, tel.: 386 447 313, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2019 01 vyberove rizeni mDDM Č. Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení techniky. Podrobnosti naleznete zde. Životopis posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo kontaktujte ředitelku DDM RNDr. Hanu Korčákovou, CSc na tel. 724 094 869

2018 DDM Bad Shallerbach mDDM Č. Budějovice pořádá ve čtvrtek 7.2. o jarních prázdninách zájezd do aquaparku Bad Shallerbach. Přihláška a leták s dalšími informacemi zde.   Další informace a dotazy: RNDr. Hana Korčáková, mobil: 724 094 869, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • 2018 11 talentMáte v rodině nebo ve svém okolí někoho, kdo dosáhl skvělých úspěchů v nějakem oboru? DDM České Budějovice vyhlašuje se se záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňka Dvořáka a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje Ing. Hany Šímové, 19. ročník anketní soutěže Talent Jihočeského kraje 2018. Uzávěrka přihlášek je už 21.1. 2019 a proto si pospěšte s podáním návrhu. Návrhy může podávat kdokoliv, školy, učitelé, rodiče, trenéři..  Bližší informace s přihláškou si můžete stáhnout a vytisknout - prihlaska_talent_2018.xls  Prosíme - vyplněný soubor zašlete i mailem pouze jako *.xls a nominaci každého žáka nebo studenta do samostatného souboru!! V soubor je datový list, který importujeme následně do databáze. Další dokumenty (např. skeny diplomů) přiložte jako další přílohy do mailu. Rádi vám s přihlašováním poradíme na tel: 386 447 316 

  talent kategorie

   

   

   

   

2018 12 plasticPeople mV sobotu 1.12. 2018 proběhla výstava a otevřená soutěž plastikových modelářů "Jihočeský kapr 2018". Na soutěži bylo přihlášeno letos již přes 400 modelů vojenské techniky, letadel, lodí, dioramat a mnohých dalších. Všechny tyto modely byly vystaveny i pro širokou veřejnost. Výstavu navšívilo odhadem okolo tisíce návštěvníků. Na několik fotografií z akce se můžete podívat v galerii a zde jsou výsledky soutěže. Velké poděkování patří sponzorům za hodnotné ceny a také Školní jídelně U Tří lvů, která nám umožnila využít své prostory. Další reakce a fotografie zde: https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=941&t=116396&start=30. Letos byl pravděpodobně poslední rok v prostorách školní jídelny. Vzhledem ke stále většímu rozsahu potřebujeme už větší prostory, které na příští rok přislíbilo Jihočeské muzeum. 

phoca thumb l 2018 12 05 mikulas 05Ve středu 5.12. 2019 od 15:00 hod. k nám do DDM zavítal Mikuláš s čertem a navštěvoval všechny kroužky. Dětem za básničku, písničku, tanec či jinou dovednost rozdával sladkosti. I někteří rodiče se přišli se svými dětmi vyfotit k nádherně nazdobenému stromečku, který je ozdobou ústřední haly ve vile. Na některé fotografie se můžete podívat ve fotogalerii. Všem dětem a rodičům přejeme příjemný adventní čas a úspěšný nový rok 2019.

Jihočeský Deník každoročně pořádá sbírku kabelek a z jejich prodeje pak podporuje jihočeské talentované děti a mládež. DDM České Budějovice letos opět doporučilo k ocenění řadu talentovaných žáků a studentů, zde je jejich společná fotografie: 

2018 DDM kabelky

Kristýna a Barbora Vrkočová Štěpán Drda Dominika Kocmichová
Tereza Kučerová Vojtěch Ročně Václav Bauer
Vladan Čížek Nastasia V. Samochvalova Julie Vrtková
Michal Dvořák Vladimír Potapov Aleš Pelzer
Linda Grollová Petr Kalina Matěj Plachta

2018 10 plastik prespani 01 mVenku je sychravé podzimní počasí. Prší. Ale nám to nevadilo. Sešli jsem se s dětmi z modelářského kroužku na tradiční modelářskou noc. Začali jsme v sobotu po obědě a do pozdní noci stavěli modely.  Měli jsme dokonce o hodinu delší noc. Měnil se čas. A tak, když jsme šli spát v půl čtvrté, tak vlastně kolik bylo? 😀 Další takové setkání plánujeme hned na začátku příštího roku. P.S. A jasně, že byla pizza.. 

2018 10 sázení lípyRok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Při této příležitosrti se po celé naší republice sází pamětní stromy a především lípy. I my jsme se přidali a dne  24.10.2018  v areálu základny Lannova loděnice slavnostně jednu lípu republiky vysadili. Velké díky patří především hrstce odvážlivců, která se nezalekla nepříznivého počasí a dorazila. Nebylo to lehké, ale zvládli jsme to... a nejdůležitější je, že jsme si to užili!

radioZájmové útvary Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích slouží nejen k smysluplnému trávení volného času, ale také mohou být branou k budoucímu povolání.

V kroužcích technického oddělení se děti učí mnoha dovednostem, které mohou být velice užitečné. Například s elektronikou se potkáváme všude okolo nás. V počítačích, mobilních telefonech, v pračkách, v automobilech, elekronika je v regulaci topení v domě atd.

Číst dál: Budoucí povolání? Rodiče čtěte!

Hlavní budova DDM České Budějovice

U Zimního stadionu 1 (ZÚ umělecké, přírodovědné, technické, vzdělávací a kluby)

Z adresy::
 
 

Lannova loděnice

Středisko v Lannově loděnici u Dlouhého mostu (ZÚ dramatické, přírodovědné, tělovýchovné i turistické a sportovní soutěže).

Z adresy::
 

Tělocvična Rožnov

Středisko sportu Rožnov (ZÚ silových sportů a stolního tenisu)

Z adresy::
 

Táborová základna Jenišov

Z adresy::
 

Táborová základna Přední Výtoň

Z adresy::

phoca thumb l 2017 11 JKapr 35V sobotu 1.12. 2018 proběhne výstava a otevřená soutěž plastikových modelářů "Jihočeský kapr 2018". Zveme soutěžící i širokou veřejnost do prostor školní jídelny U Tří lvů. Myslím, že nebudete zklamáni! Na soutěži bývá přihlášeno téměř 400 modelů vojenské techniky, letedel, lodí, dioramat a mnohých dalších. Všechny tyto modely jsou vystaveny. Na několik fotografií z loňského ročníku se můžete podívat v galerii. Sledujte stránky www.ddmcb.cz. -> Přihlašování modelů na soutěž Jihočeský kapr 2018 zde <- 

Plakát k soutěži Jihočeský Kapr 2018.pdf

Správce osobních údajů, Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1,  IČO: 60077638, se sídlem U Zimního stadionu 1,gdpr m
370 01 České Budějovice (dále jen „DDM“), tímto poskytuje následující poučení a informace:

Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. nařízení GDPR.

Máte povinnost uvádět osobní údaje správně a pravdivě. Osobní údaje zpracovává a uchovává DDM po dobu nezbytně nutnou, na základě vnitřních směrnic. Osobní údaje jsou zpracovávány systematizovaně, mechanicky i automatizovaně, a to zaměstnanci DDM. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Zákonnost, korektnost a transparentnost

Jakékoli osobní údaje jsou naší organizací zpracovávány zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona, nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají. Organizace zajišťuje průběžnou kontrolu, zda nedochází ke zpracování nad rámec zpracovaný zákonem a zda jsou pro její činnost nezbytné. Rozsah zpracovávaných informaci je dán:

právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o údaje pro matriku a pro poskytování podpůrných opatření dětem uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců dětí standardizovanými dotazníky a formuláři.

zvláštními účely, které vyplynou z provozu DDM, například při zajišťování akcí (např. požadavky ubytovatele na seznamy účastníků, řešení pojistných událostí). Při těchto účelech jsou informace od subjektů zpracovávány výhradně na základě poskytnutého souhlasu.

Rozsah osobních údajů o zaměstnancích organizace je dán požadavky právních předpisů, zejména zákoníku práce, zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a prováděcích předpisů; je stanoven tak, aby zpracovávané údaje spolehlivě a věrohodně prokazovaly vznik, průběh a ukončení pracovně právního vztahu zaměstnance, včetně poskytování platu; dále splnění povinností vůči třetím osobám (např. zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad) a předpisů o archivaci.

Integrita a důvěrnost

Osobní data jsou v organizaci zpracovávána způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením. Provedli jsme posouzení rizik z hlediska požadavků ochrany údajů, následně pak adaptovali technická a organizační opatření, která zabezpečují ochranu osobních údajů. Ta jsou stanovena ve vnitřních směrnicích organizace.

Tímto Vás poučujeme o Vašich dalších zákonných právech, a to konkrétně: 

 • Právem přístupu ke svým osobním údajům
 • Právem požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů
 • Právem na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
 • Právem na omezení zpracování svých osobních údajů Právem vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
 • Právem na přenositelnost údajů
 • Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. 

 • kontaktní údaje správce: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
 • adresa: U Zimního stadionu 1, 370 01 Č. Budějovice
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.č. +420 386 447 313

 • kontaktní údaje pověřence: Emil Trkola
 • adresa: Marie Vydrové 11, České Budějovice 370 01
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 602 131 977


Copyright © 2018. DDM CB All Rights Reserved.