Přihláška do zájmového útvaru Grafomotorika

Přijmení a jméno
(dodržte pořadí)*
Adresa*
PSČ* Město*
Rodné číslo s lomítkem* Zdrav. pojišťovna*
Věk* Pohlaví*
Státní občanství*

Telefon, mobil*
e-mail Škola*
Zdrav. omezení člena ZÚ Třída
Přijmení a jméno zák. zástupce Adresa trvalého
pobytu**

Telefon / mobil e-mail zák. zástupce
       
* Povinné položky
** Nemusíte vyplňovat pokud je stejná jako adresa dítěte
Poznámky a dotazy:

Prosíme o vyplnění všech údajů, které slouží pouze pro potřebu DDM.
DDM má ze zákona povinnost vést matriku se všemi údaji
a budeme muset tyto údaje vyžadovat dodatečně.
Přihláška není nijak závazná (členství vzniká až po zaplacení).